Description
Published:Jil.2, [Dis. 1991]-
Item Description:Dwitahunan - Teks dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.
Buletin UNESCO Malaysia adalah keluaran rasmi Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia.
Physical Description:il. sbhg. wrn..